Kunskap

Föreläsningar

 • Kroppsspråk
 • Retorik
 • Presentationsteknik
 • Säljteknik
 • Nätverkande
 • Mentorskap
 • Inspiration
 • Entreprenörskap
 • Gör en Julia

Utbildningar

 • UGL – Utveckling av grupper och ledare
 • SDI – Strength Deployment Inventory
 • LINUS – Lärande I Näringslivsfrågor Ur Samhällsperspektiv
 • Starta eget-utbildningar
 • Entreprenörskapsutbildningar
 • Säljpsykologi
 • Arbetspsykologi