Relationer

God relationshantering är grunden för såväl vänskap, företagande och personlig framgång.

Vad du presterar och hur kvalitén på dina prestationer blir är direkt kopplat till din upplevda självkänsla.

Resultatet av det grupper presterar är direkt kopplat till kvaliten på relationen mellan gruppmedlemmarna.

Vi människor vill känna oss värdefulla inför oss själva och andra – för den vi är och det vi gör.

Självkänsla kan vi inte bygga ensamma,  den växer genom goda relationer till andra människor runtomkring oss.

I allt arbete med såväl föreläsningar, utbildningar och events är drivkraften för oss att skapa nya goda relationer.

Därför är ordet ”Relationer” ett starkt och viktigt värdeord i företaget Julia & Co.